Slik ber du sjefen om høyere lønn!

Du trodde kanskje ikke det fantes flere tips til høyere lønn? Feil. Her kommer seks til. Dette kan du be om dersom du får nei.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix

Føler du at er underbetalt for den jobben du gjør? Ifølge en undersøkelse, gjort av Institute of Payroll Professionals, fant man at 23 prosent av arbeidstagerne som faktisk ber sine arbeidsgivere om en lønnsforhøyelse, får det, skriver nettstedet Career Builder.I tillegg viste undersøkelsen at dersom arbeidstagerne antydet at de kunne forlate firmaet om de ikke fikk lønnsforhøyelse, så fikk så mange som 77 prosent av dem det som de ville.Her er nettstedets tips om hvordan du framgangsrikt kan forhandle deg til en lønnsforhøyelse fra din arbeidsgiver:1. Be om en samtale hvor du og sjefen kan diskutere din innsats2. Forberede deg slik at du kan forsvare hvorfor du bør få lønnsforhøyelse3. Velg riktig øyeblikk - gjerne etter en periode med uforandret gode prestasjoner4. Forhandle ut ifra en maktposisjon. Eksempelvis kan du demonstrere hvordan du bidrar til inntekter, innsparte kostnader, økt avkastning.5. Ha en reserveplan hvis svaret er nei. Dette kan du be om:- mer betalt fritid- bruke firmabilen mer- støttede besøk på treningssenter- utdanning og utvikling6. Ikke brenn broene - la døren stå åpen for å ta opp emnet igjen om et halvt år(Kilde: Career Builder )