Mens andelen som bare har grunnskoleutdanning synker, øker andelen med høyere utdanning, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Høyest andel med utdanning på universitets- og høgskolenivå finner vi i aldersgruppen 30 til 39 år hvor 40 prosent har høyere utdanning.Ifølge SSB har kvinner i aldersgruppen 25 til 29 år høyest andel med utdanning på universitets- og høgskolenivå. Hele 49 prosent i denne gruppa har høyere utdanning.Blant folk over 40 år er det flere kvinner enn menn med grunnskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå. I befolkningen 16 til 39 år er derimot situasjonen motsatt - her er andelen med grunnskoleutdanning størst blant menn.