I en omfattende rapport tegner organisasjonen følgende bilde av situasjonen i norsk økonomi: En blomstrende periode kan være over. I horisonten er det mørke skyer som truer.Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) berømmer norsk rentepolitikk og den moderate bruken av oljepenger og konstaterer at Norge nyter godt av høy vekst, lav inflasjon og lite arbeidsledighet.- Men det er flere vanskelige utfordringer, både på kort og litt lengre sikt, mener organisasjonen som har økonomisk vekst som mål for sitt arbeid.Ifølge OECD må Norge gjennomføre omfattende reformer som innebærer økt arbeidstid, kutt i utgiftene til pensjon og helse samt nye grep for å få flere syke og uføre tilbake på arbeidsmarkedet.- Innvandring har stillet noe av behovet for økt arbeidskraft, men kan ikke være noen unnskyldning for ikke å øke deltakelsen på arbeidsmarkedet, ifølge OECD. (©NTB)