Helge Midttun fratrer stillingen som konsernsjef i Aker BioMarine med virkning fra i dag, går det frem av en melding. Kjell Inge Røkke går for en periode inn som leder av selskapet som eies 82,9 prosent av Aker.- Helge Midttun har levert en god innsats i oppbyggingen av Aker BioMarine siden november 2006. Aker og Akers hovedaksjonær, Kjell Inge Røkke, ønsker å ta en større rolle i videreutviklingen av bioteknologiselskapet. Sammen med Midttun er vi enige om å gjennomføre et lederskifte, sier Leif-Arne Langøy, konsernsjef i Aker og styrets formann i Aker og Aker BioMarine.- Av hensyn til både selskapet og meg, er tidspunktet for et lederskifte riktig. Når dette er konklusjonen, er det viktig at jeg fratrer umiddelbart, sier Helge Midttun.Midttun vil i henhold til ansettelsesavtalen motta lønn i oppsigelsesperioden på seks måneder og 12 måneders etterlønn, til sammen fire millioner kroner.Røkke går inn som leder av Aker BioMarine for en periode. Akers hovedaksjonær har i en årrekke vært sentral i krillsatsingen. Fiskere og andre fagfolk i Akers fiskeriselskaper har gjennom mange år forsøkt å løse utfordringene med å fange krill på en skånsom måte, og samtidig sikre en effektiv fremstilling av Omega-3, bundet som marine fosfolipider. Røkke har selv vært en pådriver i arbeidet med å knekke denne nøtten.- Aker BioMarine har alltid engasjert og betydd mye for meg, og gjør det fortsatt. Jeg kommer til å bruke en betydelig del av min arbeidstid og energi på selskapet fremover, sier Røkke.Røkke er enig med selskapet om en lønn på én krone per år. Differansen i forhold til årslønnen til tidligere konsernsjef, ca. 2,5 millioner kroner, vil gå til mulig bonusutbetaling til resten av ledergruppen og andre som gjøre en ekstraordinær innsats i Aker BioMarine.