Göran Holgerson har meddelt SPPs styre at han slutter i stillingen som administrerende direktør for SPP, går det frem av en melding. Holgerson fortsetter i stillingen frem til ny administrerende direktør er på plass. Prosessen med å rekruttere Holgersons etterfølger er påbegynt.Holgerson har arbeidet i SPP og Handelsbanken Liv siden 1995 og vært leder for SPP siden 2003. Fra desember 2007 har han vært medlem av Storebrands konsernledelse.- Jeg er takknemlig for den innsats Göran Holgerson det siste året har lagt ned for å sikre en god integrasjon med Storebrand. Det er lagt et godt grunnlag for den reposisjonering og vekst vi nå har foran oss i det svenske markedet, sier Idar Kreutzer, styreformann i SPP og konsernsjef i Storebrand.