37,6 prosent av norske arbeidstakere oppgir i en ny undersøkelse at de krangler på jobb.10.000 yrkesaktive har deltatt i undersøkelsen som er utført av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø- og helse, skriver Dagbladet.Ifølge undersøkelsen er det lektorer og lærere med universitetsutdanning som krangler aller mest. Over 50 prosent i denne gruppen oppgir at de ofte eller av og til opplever dårlige forhold mellom ledelsen og ansatte på arbeidsplassen.- I dag er jobben blitt en arena for livsutfoldelse, mange ønsker å utvikle seg og gjøre karriere. Mange drar med seg private problemer på jobb, sier Arne Selvik, seniorkonsulent ved Administrativt Forskningsfond, til avisen.Også blant sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger er konfliktnivået høyt, viser undersøkelsen.