En ny internasjonal undersøkelse gjennomført av det globale bemanningsbyrået Kelly Services, avslører at norske arbeidsgivere er flinkest til å gi sine ansatte dårlig samvittighet når de sykemelder seg, går det frem av en pressemelding.Undersøkelsen tok for seg 115.000 mennesker i 33 forskjellige land, hvorav nesten 2000 i Norge. Den avdekket også at en av fem nordmenn mener jobben har en negativ effekt på deres egen helse, og at mer enn tre fjerdedeler av norske arbeidstakere synes sjefer bør bli flinkere til å ivareta sine ansattes helse.Blant hovedfunnene i den norske delen av undersøkelsen kommer det frem at:21 % synes jobben gjør helsen deres verre.87 % er ærlige og tar aldri ut sykedag hvis de ikke virkelig er syke.81 % mener sjefen bør være ansvarlig for å bidra til bedre helse på arbeidsplassen.53 % svarer at stress fra jobb av og til tar fra dem nattesøvnen.81 % oppgir sin helse som "bra" eller "veldig bra." Det globale gjennomsnittet er 91 %.Overdrevne forventninger, mangel på anerkjennelse, lang arbeidstid og fysisk inaktivt arbeid er hovedfaktorer i norske arbeidstakeres definisjon av negative faktorer som spiller inn på helsa. Tilgang på treningsfasiliteter, bedre kommunikasjon og fleksible arbeidstider er faktorer som arbeidstakere mener kan være av positiv art.Selv om nordmenn er ærlige, har nærmere to tredjedeler tatt ut sykedager. Av disse er kvinner (73 %) mer tilbøyelige til å ta ut en eller flere sykedager enn menn (58 %), og flere kvinner (75 %) enn menn (59 %) føler at arbeidsgiveren gir dem dårlig samvittighet for å være syk. 17 % får heller ikke betalt når de tar ut en eller flere sykedager.
Japanere sykest av jobben
På spørsmålet om arbeidstakere tror at jobben er skyld i dårlig helse eller sykdom, gjør Japan det verst internasjonalt, fulgt av Canada, Ukraina, Finland og Hong Kong. Norge er på 19. plass av 33 land. Det globale gjennomsnittet på spørsmålet om man har hatt tre dager eller mer i sykefravær, er 30 prosent. Danmark, nylig kåret til verdens lykkeligste land, topper listen med 50 prosent mens spanjolene viser seg å være de mest pliktoppfyllende, med sine beskjedne 16 prosent.Administrerende Direktør i Kelly Services Norge, Carl-Fredrik Bjor, mener at undersøkelsen viser at relasjonen mellom jobb og helse er sterkere enn antatt.- Nesten 20 prosent av de globale respondentene mener jobben gjør dem usunne eller syke. Arbeidsgivere kan med fordel spille en langt mer sentral rolle i å forebygge sykefravær og ivareta helsa til sine ansatte. I lys av denne nye informasjonen må de stille seg om og redefinere sitt ansvar i forhold til tidligere, utdyper Bjor.