Tallet på utenlandsreiser generelt økte med 13 prosent, mens økningen for yrkesreiser var på 74 prosent, viser tall fra reiseundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB).Den sannsynlige forklaringen er påskens plassering. I 2007 var den i andre kvartal, mens den i år var rekordtidlig og i første kvartal. Dette gjør det ifølge SSB vanskelig å foreta fornuftige sammenligninger.Vi brukte fly på 70 prosent av utenlandsreisene i andre kvartal, mens 22 prosent av innenlandsreisene foregikk med dette som framkomstmiddel. Innenlands var bil den dominerende reisemåten og ble brukt i 45 prosent av tilfellene.Besøket på norske campingplasser gikk opp med 5 prosent fra andre kvartal i fjor til samme periode i år. Totalt var det 2,8 millioner overnattinger. Størst er økningen av norske gjester, med 6 prosent, mens utenlandske besøkende står for en økning på 3 prosent, ifølge SSB.For hotellene her i landet var det en nedgang. 112.000 overnattinger er et fall på 5 prosent. Tallet på utenlandske gjester gikk ned med 7 prosent, mens 3 prosent færre nordmenn overnattet på hotell. (©NTB)