Klagenemnda har nå behandlet de første sju av flere hundre saker i forbindelse med mistanke om fusk ved universitetets juridiske fakultet. Sakene gjelder mistanke om ulovlig samarbeid eller plagiat ved innlevering av obligatoriske oppgaver.Klagenemnda har kommet til samme konklusjon i alle de sju sakene: Det studentene har gjort, faller objektivt under fuskebegrepet, men nemnda mener fakultetets praktisering av eget regelverk gir grunn til å tvile på om studentene har vært tilstrekkelig informert om hva som kunne godtas. Nemnda legger særlig vekt på at det ikke ble tatt systematiske stikkprøver og kontroller for å avdekke fusk før høsten 2007. Det blir derfor ikke reagert med sanksjoner, og de sju sakene legges bort.
Overrasket rektorFornøyde studenter
- Det er viktig at Den sentrale klagenemnda slår fast i alle de sju sakene at det studentene har gjort, er fusk, sier rektor ved UiB, Sigmund Grønmo, som understreker at han er overrasket over at nemnda mener at fakultetets manglende kontroll for å avdekke fusk, kan ha gitt jusstudentene grunn til å tro at de kunne levere like tekster eller kopiere andres oppgaver.Dekan ved Det juridiske fakultet, Ernst Nordtveit, sier de nå vil ta en rask avgjørelse i forhold til hva som skal skje med de øvrige sakene. Det er i alt 228 fuskesaker til behandling hos fakultetet.- NSU Bergen er tilfreds med at klagenemnda nå er kommet fram til en avgjørelse. Vi mener det er riktig at det også stilles krav til fakultetene, sier Ben Shlomi Holan, leder i Norsk Studentunion (NSU) Bergen.Shlomi Holan understreker samtidig at NSU Bergen forstår at mange vil være overrasket over at det ikke ble sanksjonert mot de mest omfattende tilfellene i saken, og sier studentene må forberede seg på nøyere kontroller i fremtiden. (©NTB)