Hun begynner med programmet Ledelse, makt og mening, som inngår i studiet Master of Management, blir det opplyst på kongehuset.no.Fra før har kronprinsessen tatt utviklingsstudier ved London School of Oriental and African studies, livssyn og etikk ved Universitetet i Oslo og kjemi og IKT ved Universitetet i Agder. (©NTB)