Simon Rye er ansatt som ny direktør ved Oslosenteret for fred og menneskerettigheter og skal lede senteret sammen med Kjell Magne Bondevik.Rye har doktorgrad i sosialantropologi og kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for Fred, likestilling og demokrati i Norad. Han har tidligere arbeidet for Utenriksdepartementet som ministerråd og ambassaderåd ved Norges ambassade i Addis Abeba.- Jeg gleder meg til å jobbe med Kjell Magne Bondevik og senterets engasjerte og kompetente team. Mitt mål er å bidra til å videreutvikle Oslosenteret som et sterkt og politisk relevant fagmiljø. Oslosenteret kan og bør etter mitt syn være et supplement til det viktige arbeidet norske myndigheter, organisasjoner og institusjoner allerede gjør for fred og menneskerettigheter i verden, sier Rye.Han starter i jobben 1. januar 2009 og får det daglige ansvaret for administrasjon, økonomi, personal og faglig utvikling.- Simon Rye har en sterk faglig bakgrunn og bred erfaring med internasjonalt arbeid innen områder som er viktig for Oslosenteret. Han har i tillegg gode personlige egenskaper og er sterkt motivert for jobben. Jeg ser fram til å lede Oslosenteret sammen med Rye, sier Kjell Magne Bondevik i en pressemelding. (©NTB)