Skjev fordeling av utdanning

En ny OECD-rapport viser at 17 prosent av nordmenn mellom 25 og 34 år ikke har fullført videregående opplæring. Samtidig har 42 prosent i samme aldersgruppe fullført minst to år med høyere utdanning.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) opplyser i en pressemelding at han ikke er fornøyd med at utdanningen i Norge er så skjevt fordelt.Ifølge rapporten Education at a Glance 2008 ligger de andre nordiske landene høyere enn Norge når det gjelder deltakelse i utdanningssystemet blant unge voksne. Norges befolkning var tidligere rangert på verdenstoppen når det gjelder utdanningsnivå.Minister for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland (SV), varsler økte bevilgninger til grunnopplæring, høyere utdanning og forskning.Ifølge rapporten er Norge blant OECD-landene som bruker mest penger på utdanning. Men i forhold til Norges BNP er ressursbruken likevel ikke så høy, og landets økonomiske prioritering av høyere utdanning er lavere enn for OECD-området under ett.Rapporten viser dessuten at norske elever gjør det dårlig i naturfag i grunnskolen, og at fullføringsraten og kandidatproduksjonen innenfor høyere utdanning er noe lavere enn i OECD. Spesielt gjelder dette for realfag.Barnehagedekningen er derimot godt over OECD-gjennomsnittet, og Norge har samtidig høy lærertetthet, men elevene får likevel mindre undervisning enn i andre land. Det skyldes at norske lærere må bruke tiden på andre ting enn undervisning. Videre er topplønnen for norske lærere betydelig lavere enn i resten av OECD, mens begynnerlønnen ligger over gjennomsnittet. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv