Fem år etter at de hadde fått kreftdiagnosen, var bare halvparten av de lavtlønnede danske kvinnene i live. Samtidig hadde 62 prosent av de høytlønnede kvinnene overledd de første fem årene.Det samme gjelder mennene. Blant de høytlønnede var 48 prosent i live, mot bare 34 prosent av de med lavere inntekt.- Tallene gjelder Danmark, men burde være en vekker for andre velferdsstater, sier Susanne Oksberg Dalton, en av forskerne bak undersøkelsen, til det svenske nyhetsbyrået TT.Spørsmålet Dalton og kollegene stiller seg er om resultatet har sammenheng med urettferdig behandling i helsevesenet, eller om det skyldes at folk fra lavere sosiale sjikt har dårligere helse enn folk fra høyere klasser.Ifølge Dalton tar det lengre tid mellom symptomer og diagnose hos folk fra den første gruppen. Det er likevel vanskelig å peke på hvor problemet ligger.- Det er ikke et spørsmål om hvem som har skylden, men om hvor det går galt. (©NTB)