Til de to vervene som visepresidenter har komiteen innstilt Linda Motrøen Paulsen fra Sør-Trøndelag og Svein Erik Aasen fra Østfold. Valget skjer under Røde Kors' landsmøte i Tønsberg 3. oktober.Til tross for den enstemmige innstillingen, kan det bli kampvotering om presidentvervet på landsmøtet. Flere fylkesledere i Røde Kors har offentlig sagt at de ønsker Røde Kors' tidligere generalsekretær Sven Mollekleiv valgt som ny president. Mollekleiv var generalsekretær i Røde Kors i ti år, fram til han sluttet i 2001 etter å ha fått jobb i konsernledelsen i Det Norske Veritas. Han sitter i dag i styret for Den internasjonale Røde Kors-komiteens fond for funksjonshemmede.Valgkomiteens kandidat til presidentvervet, Per Christian Voss, har tidligere vært direktør for Blefjell sykehus. Han har vært aktiv i Røde Kors siden 1974, blant annet som medlem av landsstyret de siste ni årene. (©NTB)