Her plukkes det flere talenter

- Det burde tilsi at talentene har gode forutsetninger for å gjøre karriere i Norge, sier Roy S. Torheim, administrerende direktør i Aditro HRM.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Norske HR-avdelinger anser medarbeidere på operasjonelt nivå som talenter/nøkkelpersonell i langt større grad enn de anser topplederne for å være det, går det frem av en melding. Her skiller Norge seg fra Finland og Sverige hvor toppledelsen anses for å være langt viktigere.- Norske arbeidstakere skal være godt fornøyd med at norske HR- avdelinger vurderer det operasjonelle nivået så høyt i forhold til nøkkelpersonell. Det er et signal om at man her i Norge først og fremst ser muligheter internt i egen organisasjon. Det burde tilsi at talentene har gode forutsetninger for å gjøre karriere i Norge, administrerende direktør Roy S. Torheim i Aditro HRM AS, ifølge meldingen.Dette oppsiktsvekkende funnet fremkommer i en Master-oppgave av Anu Leppänen og Johanna Pilli-Savola utført ved Universitetet i Göteborg på oppdrag fra Aditro. Undersøkelsen ble utført blant 279 HR- medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark.Norske HR-medarbeidere skiller seg markant fra våre svensk og finske naboer gjennom å rangere det operasjonelle nivået i bedriften foran toppledernivået i forhold til identifisering av nøkkelpersonell. Det er imidlertid på mellomledernivå de fleste respondentene identifiserer flest nøkkelmedarbeidere. Dette gjelder for alle tre landene.- En mulig forklaring på at nordmenn ikke i like stor grad identifiserer nøkkelpersonell på toppledernivå i organisasjonen kan være at vi i Norge har en flatere og mer uformell struktur i virksomhetene enn i våre to naboland, Sverige og Finland, sier Torheim.69,5 prosent av de spurte i alle landene valgte mellomledernivået som et av organisasjonsnivåene hvor man finner talenter/nøkkelpersonell.Kandisater på mellomledernivået er således et viktig rekrutteringsgrunnlag for talent-poolen.I Sverige og Norge sier henholdsvis 40,5 prosent og 36,7 prosent av de spurte at talentene blant annet befinner seg på operasjonelt nivå i organisasjonene, mens kun 23.3 prosent av de spurte i Norge mener toppledernivå er et av organisasjonsnivåene hvor man finner talenter/ nøkkelpersonell, mot hele 65,2 prosent i Finland og 40,5 prosent i Sverige.Funnene er en del av større undersøkelse rundt Talent Management. Talent Management blir ansett som nytt konsept for utøvelse av flere HR-relaterte funksjoner samtidig. En definisjon er at Talent Management handler om å fremskaffe, beholde og utvikle talentene i organisasjonen.- Dette dukker opp som et stadig mer aktuelt konsept på HR-området nå, fordi konkurransen om arbeidskraften generelt, og de beste talentene spesielt, øker, som følger av store demografiske endringer.HER kan du lese mer om personlig økonomi.

Nyheter
Næringsliv