En vanlig stortingsrepresentant har nå en fast årslønn på 694.500 kroner. I tillegg kommer flere ordninger som folk flest kan se langt etter.Blant annet får alle som bor utenfor Oslo, en fast diettgodtgjørelse på 60.000 kroner i året. De som bor fast i Oslo, får 25.000 i matpenger i året. I tillegg kan de trekke fra inntil 169 kroner per dag for matutgifter på skatten, melder NRK.Disse, og en rekke andre særordninger som stortingsrepresentantene nyter godt av - og som de selv har bevilget seg - har vært ukjent for lederen av Stortingets lønnskommisjon Reidar Webster.På spørsmål fra NRK om hvilke forhold som lå til grunn da kommisjonen gikk inn for lønnsløftet før jul, viser han til den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet, med vekt på ledende stillinger i staten.Skattemessige forhold er ikke en del av vurderingen, sier Webster. Så legger han til at hans oppdrag er å fastsette lønnen, ikke forsvare den. (©NTB)