- Ja til fleksibilitet og nei til stemplingsur

- Disse signalene må regjeringen ta på alvor i den pågående revisjonen av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, sier Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Foto: Scanpix

Over 70 prosent av befolkningen ville valgt fleksibilitet framfor mer regulert arbeidstid, viser en undersøkelse som Sentio har gjennomført for IKT-Norge.- Disse signalene må regjeringen ta på alvor i den pågående revisjonen av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.Arbeids- og Inkluderingsdepartementet har selv lagt en Sentio-undersøkelse til grunn for at de har foreslått en betydelig innskjerping i arbeidsmiljøloven. Problemet med den undersøkelsen er at de ikke har spurt hva arbeidstakerne ønsker, men kun kartlagt hvor mye overtid de jobber, heter det i en melding.2/3 av de spurte i undersøkelsen som Sentio har gjennomført på oppdrag fra IKT-Norge sier at de jobber fleksibelt i dag. Undersøkelsen viser liten forskjell mellom ansatte i privat og offentlig sektor. 45 prosent av de spurte sier at de i svært stor grad verdsetter denne fleksibiliteten, og 22 prosent at de i stor grad verdsetter fleksible arbeidsforhold. Totalt sier altså 67 prosent at de verdsetter fleksibilitet i arbeidslivet. Det er barneforeldrene som i størst grad verdsetter fleksibilitet. På spørsmål om hva folk vil prioritere mellom fleksibilitet og mer regulert arbeidstid er tallenes tale tydelig; 71 prosent ville valgt fleksibilitet.- Dette viser at arbeidstagerne ønsker å jobbe fleksibelt og ingen ønsker seg tilbake til stemplingsuret, sier Hoff.