Meglerhus: Omslag for norsk økonomi

Tallene viser at vi nå helt klart står overfor et omslag for den norske økonomien, skriver meglerhuset DnB Nor Markets i fersk rapport.

Foto: Scanpix

Ifølge Statistisk sentralbyrå gikk det onsdag frem at AKU-ledigheten var 2,7 prosent i oktober (gjennomsnitt for tremånedersperioden september til november), opp fra 2,6 prosent september (opprevidert fra 2,5 prosent).Dette var som ventet av oss, men noe høyere enn konsensus sitt anslag, skriver meglerhuset DnB Nor Markets i fersk rapport.Arbeidstyrken steg med 5.000 personer og sysselsettingen var uendret, slik at antallet ledige personer steg til 71.000, opp cirka 5000 fra september.I tillegg falt kredittveksten (K2) fra 11,9 prosent i oktober til 10,9 prosent i november. Meglerhuset hadde på forhånd ventet 11,3 prosent, konsensus ventet henholdsvis 11,4. (Reuters) og 11,0 (Bloomberg).Husholdningenes kredittvekst falt ytterligere, fra 8,2 prosent til 7,5 prosent.Nedgangen stemmer godt overens med lav forbrukertillit, et kjølig boligmarked og fortsatt høye renter for husholdningene, skriver DnB Nor Markets.Bedriftenes lånevekst falt fra 19,1 prosent i oktober til 17,4 prosent i november, noe mer enn ventet, ifølge DnB Nor.Men vi ser dermed nå også en klar nedgang for bedriftene. Gjeldsveksten er imidlertid fortsatt høy, skriver meglerhuset videre.DnB Nor Markets konklusjon lyder som følger:Tallene viser at vi nå helt klart står overfor et omslag for den norske økonomien. Dette kommer spesielt til syne i arbeidsmarkedstallene som nå peker oppover. Kredittveksten er også på vei nedover og ventes å falle ytterligere fremover.