- En satsning på høyere utdanning må være en helt sentral del av enhver økonomisk tiltakspakke, sier Øistein Svelle (leder av StL) og Ingvild Reymert (leder av NSU), ifølge en pressemelding.Også etter høstens løft i studentboligbyggingen er det fortsatt et stort behov for studentboliger, og norske universiteter og høyskoler har et vedlikeholdsbehov i milliardklassen.- Pakken må inneholde tiltak for å bygge flere studentboliger og ikke minst pusse opp de mange slitne universitets- og høyskolebyggen, uttaler Reymert og Svelle.Tidligere har nedgangstider også medført store økninger i studenttallet i Norge, og i et intervju med Aftenposten i romjulen signaliserte Tora Aasland at nettopp dette var aktuelt også i denne omgangen. De to studentlederne understreker derfor behovet for at en slik økning må skje på en måte som sikrer at det ikke går utover utdanningskvaliteten.- Økt arbeidsledighet vil føre til økt antall studenter. Sektoren er allerede sultefôret på økonomiske midler, og det er fullstendig avgjørende å styrke bevilgningene for å kunne gi de nye studentene et fullgodt studietilbud, avslutter studentlederne.
NSU og StLs tre krav:
• Bygg flere studentboliger• Opprett flere studieplasser, de bør være fullfinansierte• Begynn flere byggeprosjekter innen universitets- og høyskolesektoren