Stine Rolstad Brenna (43) er ansatt som ny finansdirektør i Scandinavian Property Development ASA, går det frem av en melding.Brenna vil tiltre i løpet av senvinteren/våren. Hun etterfølger da Nina Hammerstad som har vært innleid i funksjonen siden utgangen av oktober 2008.Rolstad Brenna har en mastergrad med hovedvekt på investering, finansiering og strategi fra BI, og har yrkeserfaring fra blant annet Norske Skog, Orkla og Avishuset Dagbladet, herunder stillinger som finanssjef og finansdirektør.- Stine Rolstad Brennas erfaring både fra finansiering og fra industriell lønnsomhetsstyring er den kombinasjonen SPDE har vært på jakt etter når ny finansdirektør skulle ansettes, og jeg ser frem til å få henne til selskapet, sier administrerende direktør Kaare Frydenberg i en kommentar.