Nytt hode til NorDiag

Det er ansatt ny leder for salg og markedsføring i Europa for NorDiag.

Foto: iStockphoto

Dr. Roswitha Keller er ansatt som leder for salg og markedsføring i Europa for NorDiag fra januar 2009, går det frem av en melding. Dr. Keller har omfattende erfaring fra internasjonal diagnostisk industri med ledende posisjoner i selskap som Dynal Biotech, GenoVision og Qiagen.Dr. Keller vil gå inn i NorDiag's ledelse.NorDiag har startet arbeidet med å markedsføre sine CE IVD merkede instrumenter og reagenser på det Europeiske markedet. Selskapet har allerede etablert en solid tilstedeværelse og markedsandel i Skandinavia, og strategien er å bruke det Skandinaviske markedet som referansemarked for videre kommersialisering og geografisk ekspansjon.Dr. Keller forventes å gi et betydelig bidrag i denne prosessen, med sitt nettverk, kompetanse og kunnskap om industrien.