I 2001 inngikk Eivind Reiten en avtale med Hydro om etterlønn. Avtalen ble reforhandlet i 2004 og tilsier, i følge E24, at Reiten får tre års etterlønn, eller 17 millioner kroner.Reiten hadde i 2007 en årslønn på i underkant av 6 millioner kroner, noe som betyr at Reiten får med seg en etterlønn på noe under 18 millioner kroner.Men avtalen var også slik at om Reiten ikke hadde holdt ut så lenge, men hadde gått av for et år siden, ville han gått glipp av Hydro pensjon på 3,5 millioner kroner i året, skriver nettstedet.
Reitens avgang
Svein Richard Brandtzæg er utnevnt til ny konsernsjef i Norsk Hydro ASA etter at nåværende konsernsjef Eivind Reiten fratrer sin stilling 30. mars 2009. Reiten har orientert styret om at han ønsker å tre tilbake etter nesten åtte år som leder av selskapet.- Styret beklager at Eivind Reiten har bestemt seg for å slutte men har respekt og forståelse for hans beslutning i lys av den lange perioden han har ledet selskapet, sier Hydros styreleder Terje Vareberg. - Samtidig er styret svært tilfreds med at en meget dyktig og erfaren Hydro-leder har takket ja til å etterfølge Reiten, sier Vareberg.Svein Richard Brandtzæg, 51, er konserndirektør i Hydro med ansvar for forretningsområdet Aluminium Produkter, Hydros virksomhet innen videreforedling med om lag 16.500 ansatte. Brandtzæg, som har doktorgrad i kjemi fra NTNU i Trondheim, leder også Hydros teknologistyre (Hydro Technology Board).