Hallvard Muri (48) er ansatt som ny konsernsjef i Aker BioMarine, går det frem av en melding. Han overtar etter Kjell Inge Røkke som har ledet bioteknologiselskapet i en periode fra august 2008.- Vi er svært fornøyd med ansettelsen av Hallvard Muri. Det er hyggelig når dyktige ledere kommer tilbake til Aker, og er klare for å ta nye og utfordrende oppgaver, sier Leif-Arne Langøy, styreformann i Aker BioMarine.Røkke vil lede Aker BioMarine frem til Muri tiltrer stillingen så raskt som praktisk mulig.- Hallvard Muri har kvalitetene og energien som skal til for å løfte Aker BioMarine. Vi kjenner hverandre godt gjennom mer enn 10 års samarbeid i fiskeri og industri. Hallvard har tidligere dokumentert gode resultater for Aker og aksjonærene, sier Røkke.Muri kommer fra stillingen som konsernsjef i Constructor Group, Europas ledende leverandør av lagrings- og arkiveringssystemer. Kjernen i dette selskapet er tidligere Aker Material Handling, som Aker solgte i september 2007.Fra sommeren 2003 ledet Hallvard Muri en storstilt snuoperasjon i Aker Material Handling til lønnsom drift og ledende europeiske markedsposisjoner. Før det har han lederstillinger i Aker-selskaper siden 1995, først som finansdirektør i American Seafoods Company i USA og konserndirektør i Aker (2002-2003). Muri er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.Den nye konsernsjefen får en årslønn på to millioner kroner. Ved tiltredelse vil Muri få en engangs utbetaling på fem millioner kroner etter skatt som kompensasjon for rettigheter han må gi avkall på hos sin nåværende arbeidsgiver.Konsernsjefen inngår i Aker BioMarines kollektive pensjonsordning som vil gi ham en årlig pensjon på inntil 70 prosent av 12G (G = folketrygdens grunnbeløp). Muri har seks måneders oppsigelsestid og ingen rett til etterlønn.