Slik går ledigheten

Fra juli til oktober økte arbeidsledigheten med 8 000 personer.

Foto: iStockphoto

Sesongjusterte tall med tre måneders glidende gjennomsnitt viser ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) at ledigheten var på 71.000 personer i oktober, tilsvarende en ledighetsrate på 2,7 prosent, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette en økning fra 2,6 prosent i september, opprevidert fra 2,5 prosent.Ifølge estimater innhentet av TDN Finans var det på forhånd ventet en ledighet på 2,6 prosent.