Enkelte har fått søvnproblemer på grunn av stress, ansatte har ikke tid til å gå på toalettet eller spise matpakken, og mange opplever utilstrekkelighet.Hovedproblemet er ifølge Arbeidstilsynet at det ikke er balanse mellom oppgaver og ressurser ved sykehuset.Hovedverneombud Anne Berit Lund er ikke overrasket:- Etter forrige tilsyn i 2005 fikk vi beskjed om å lage et bedre system for HMS. Dette tilsynet er et oppfølgingstilsyn for å sjekke om vi har klart oppgaven. Rapporten viser at det har vi ikke, sier Lund til Adresseavisen. (©NTB)