Året det snudde for bemannings-bransjen

2008 ble et bra år for bemanningsbransjen, mens 2009 blir utfordrende, viser nye tall fra NHO Service.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Bemanningsbransjen er tett knyttet opp til konjunkturene i næringslivet. I nedgangstider vil bransjen møte utfordringer. Hovedtrend nå er at bransjen i økende grad fokuserer å være en ressurs for arbeidssøkende og bistå folk som søker å finne seg nye jobber, går det frem av en pressemelding.Bransjen har over 2000 ansatte som bistår med dette.- Vi ser for øvrig en trend hvor den største mangelen på arbeidskraft er innenfor offentlig sektor, sier Even Hagelien, fagsjef for bemanningsbransjen i NHO Service, ifølge meldingen.- Det er stor vekst innen helse- og omsorg, men også en spennende utvikling innen pedagogisk sektor, sier han.Årsstatistikken fra NHO Service viser at bemanningsbransjen i 2008 omsatte for 13,5 milliarder kroner. Dette er den høyeste omsetningen gjennom tidene.- Det har vært stor etterspørsel etter bransjens tjenester, men stor konkurranse har ført til press på marginene, så man kan ikke sette likhetstegn mellom vekst i omsetning og mer på bunnlinjen i bedriftene, sier Hagelien.- Selv om tallene for i fjor er gode, må det tilføres at vi har sett en nedadgående veksttakt siden 4. kvartal 2006, og at det i 2008 var nedgang i utfakturerte timer fra 3. til 4. kvartal. Dette er en utvikling som ligner på 2002, som var forrige gang det var vanskelige tider i norsk økonomi, fortsetter han.100.000 personerI 2008 var det nesten 100.000 personer som i kortere eller lengre tid arbeidet gjennom bransjen. Av disse var 49 prosent kvinner og 51 prosent menn. 70 prosent av disse var norske statsborgere, 18 prosent kom fra Sverige og Danmark, mens 8 prosent kom fra resten av EU, bl.a. Polen.62 prosent var yngre enn 34 år. Imidlertid hadde bransjen også en god del godt voksne arbeidstakere. I 2008 var det 5.557 personer over 54 år som fikk oppdrag gjennom bemanningsbransjen.Bemanningsbransjen utførte i 2008 25.685 årsverk, noe som er litt mer enn én prosent av utførte årsverk i Norge.Størst i OsloAndelen som arbeider gjennom bemanningsbransjen er størst i Oslo, hvor den står for nesten tre prosent av årsverkene. I Vestfold og Sør-Trøndelag var disse tallene henholdsvis 2- og 1,5 prosent. Her er det imidlertid store forskjeller på landsbasis.Det største yrkesområdet i 2008 var bygg og anlegg som utgjorde 18 prosent av bemanningsbransjens virksomhet. Andre store områder var kontor og administrasjon (16,5 prosent), lager logistikk transport (13,7 prosent) og industri/produksjon (10,2 prosent).- Her vil det trolig skje store endringer i 2009, sier Hagelien.Fra nyttår har man blant annet opplevd en bråstopp innen bygg og anlegg.I 2008 ble nesten 11 000 personer rekruttert til faste stillinger gjennom bemanningsbransjen. Dette var en vekst på mer enn 10 prosent fra 2007.

Nyheter
Næringsliv