Bonusfest for DnB NOR-toppene

DnB NOR-toppene har delt 24 millioner kroner i bonus.

Ottar Ertzeid og Christian Ramm i DnB NOR - Foto: Scanpix
Arbeidsliv

De to siste årene har ledergruppen i DnB NOR delt 24 millioner kroner i bonus, skriver Finansavisen. Ottar Ertzeid, sjef i DnB NOR Markets, har fått mest. Lønn og bonus har ligget relativt stabilt på rundt ni millioner kroner de siste årene. I fjor utgjorde lønnen 2,6 millioner kroner, mens bonusen ble syv millioner.- Jeg finner det ikke naturlig å kommentere min egen lønn, sier Ottar Ertzeid, og viser til Rune Bjerke eller kommunikasjonsdirektør Trond Bentestuen for ytterligere kommentar.Ifølge avisen er den eneste i toppledelsen som har sagt fra seg bonus opptjent i 2008, samt takket nei til lønnsøkning i år, konsernsjef Rune Bjerke.- Med det topplederfokuset som har vært på lønn og bonus den siste tiden var det naturlig for Bjerke å avstå fra opptjent bonus for 2008 og fryse lønnen for 2009. Total bonus for konsernledelsen er redusert med nær 30 prosent fra i fjor. Alle konserndirektører har et fastlønnselement og en variabel del i sin totale godtgjørelse. Den variable delen er basert på en rekke objektive kriterier som i år ikke har gitt full uttelling for noen, men på enkelte deler, sier Bentestuen.I forbindelse med fremleggelsen av kredittpakken søndag 8. februar frøs finansminister Kristin Halvorsen (SV) bankenes lederlønninger og avblåste bonusfesten for 2009 og 2010.Staten stitter på 34 prosent av DnB NOR.

Nyheter
Børs