Derfor klatrer kvinner raskere enn menn

Undersøkelse viser at karrierebevisste kvinner klatrer raskere enn menn.

Foto: iStockphoto
Arbeidsliv

Ifølge Daily Mail har The Chartered Management undersøkt karriereforløpet til 42 000 ledere, skriver ukeavisenledelse.no. Resultatene viser at karrierebevisste kvinner klatrer raskere enn menn.Ifølge nettstedet skal årsaken være at de kvinnene som mener karriere er viktig, prioriterer mer målrettet enn menn. Dermed oppnår de i gjennomsnitt sin første forfremmelse som 37-åringer, mens menn i gjennomsnitt må vente til de fyller 42. Blant kvinnene som sitter i ledelsen, er gjennomsnittsalderen 44 år, mens gjennomsnittsalderen blant menn er 48 år.I tillegg viser undersøkelsen ifølge nettstedet at kvinner er raskere enn menn når det kommer til å si opp jobben for å prøve noe annet.

Nyheter
Næringsliv