Færre oppsigelser enn varslet

Oppsigelser og permitteringer for Ekornes har blitt mindre dramatisk og omfangsrikt enn varslet.

Stressless Home Theater - Foto: Selskapet
Arbeidsliv

Totalt er 111 Ekornes-ansatte oppsagt og 62 permittert, går det frem av en pressemelding. Tidligere var det varslet at 180 kunne bli oppsagt og 80 permittert, som følge av svikt i ordreinngangen.- Vi er svært glade for at dette ble mindre dramatisk enn ventet for Ekornes og de ansatte, sier administrerende direktør Nils-Fredrik Drabløs.Årsaken til at færre har mistet jobben og færre har blitt permittert, er en styrt reduksjon i overtid og naturlige avganger.Etter oppsigelsene har Ekornes ca. 1300 ansatte i seks fabrikkanlegg i Norge. Det produseres rundt 1.400 Stressless sitteplasser hver dag, i tillegg til Ekornes Collection sofa og Svane madrasser.Hjelp tilbake i jobb- Innsatsviljen og evnen til samarbeid blant de ansatte har vært formidabel. Når det er sagt, er det fortsatt en vanskelig situasjon for de som har mistet jobben eller er permittert. Ekornes har fortsatt som mål å ta inn igjen de som er i permisjon og deretter tilby alle som er oppsagt ny jobb i Ekornes, sier Drabløs.Ekornes har et tett samarbeid med NAV, og har i tillegg satt inn egne ressurser for å hjelpe de oppsagte til å finne ny jobb, eller videreutdannelse. På Fetsund har Ekornes leid inn et firma som arbeider med å finne nye jobber til de som har mistet jobben.Ordreinngangen til Ekornes i begynnelsen av året ble også bedre enn fryktet. Det er likevel for tidlig å si at den vanskelige markedssituasjonen er over.- Vi håper derfor at vi ikke trenger å redusere kapasiteten ytterligere i 2009, sier direktør Nils-Fredrik Drabløs.

Nyheter
Børs