Frykter at de ofres i finanskrisen

Høyres Martin Engeset frykter finanskrisen og utsiktene til massearbeidsledighet vil ramme de yrkeshemmede hardt.

Foto: iStockphoto
Arbeidsliv

Martin Engeset viser til at flere venter på attføring nå enn for ett år siden. - Antallet yrkeshemmede ble bare svakt redusert i det historisk gode arbeidsmarkedet vi opplevde fra 2005 og fram til høsten 2008. Den siste arbeidsmarkedsstatistikken fra Nav viser en reduksjon i antallet yrkeshemmede som får attføring, fra 69 prosent i januar 2008 til 64 prosent i januar 2009, sier Engeset.Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann viser til at finanskrisen har ført til økt oppmerksomhet om ordinære arbeidssøkende, og frykter at dette kan gå på bekostning av tiltak rettet mot personer med nedsatt arbeidsevne.- Vi må ikke glemme at alt før finanskrisen, sto et sted mellom 700.000 og 800.000 mennesker i arbeidsfør alder utenfor arbeid. Kan statsråd Dag Terje Andersen se de yrkeshemmede i øynene og si han har gjort det han kunne for at de skulle få en ny sjanse til arbeid, spør Engeset.

Nyheter
Næringsliv