Han profilerer best

Tom Colbjørnsen er den av rektorene ved de store utdanningsinstitusjonene i landet som profilerer sin utdanningsinstitusjon best.

BIs rektor, Tom Colbjørnsen - Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen, er den av rektorene ved de store utdanningsinstitusjonene i landet som profilerer sin utdanningsinstitusjon best, går det frem av en melding. Det viser en medieanalyse utført av Cision Norge.Cision har foretatt en evaluering av rektorenes aktørrolle i medieomtalen ved Handelshøyskolen BI, UiO, UiB, UiT, NTNU og NHH for å gi svar på hvem som best lykkes i å profilere sin egen utdanningsinstitusjon.Colbjørnsen langt foranColbjørnsen lykkes i å profilere Handelshøyskolen BI langt oftere og tydeligere enn rektorene ved de øvrige store utdanningsinstitusjonene i Norge. I perioden 1. september 2008 til 28. februar 2009, profilerte Colbjørnsen BI hele 44 ganger, og de fleste gangene fremstår han som hovedaktør eller bi-aktør i oppslaget. I kun seks av oppslagene er han nevnt.- Analysen av rektorenes opptreden siste halvår viser at Colbjørnsen opptrer oftest og er kvalitativt mest synlig av rektorene, sier senior medieanalytiker i Cision Norge, Anniken Solheim.Til sammenligning har rektorene ved de øvrige seks institusjonene samlet sett profilert sin institusjon 37 ganger.

Nyheter
Personlig økonomi