Helge Lund med fett lønnspåslag

Konsernsjef Helge Lund i StatoilHydro kan være fornøyd med lønnsøkningen i fjor.

Arbeidsliv

Konsernsjef Helge Lund i StatoilHydro gikk opp over 20 prosent i lønn og fikk over 10 millioner kroner i godtgjørelser.Lund fikk en betydelig utvidelse av ansvaret etter at Hydro og Statoil ble slått sammen i 2007, slås det fast i årsberetningen fra StatoilHydro. Av den grunn fikk også konsernsjefen et lønnspåslag.- Som en engangsjustering, som reflekterer den betydelige økningen i selskapets omfang og kompleksitet etter fusjonen i 2007, ble konsernsjefens grunnlønn økt med 20 prosent med virkning fra 1. oktober 2007. Etter en ytterligere økning på 5,5 prosent fra 1. januar 2008, i samsvar med det generelle lønnsoppgjøret for ansatte i StatoilHydro, er konsernsjefens årlige grunnlønn 6,3 millioner kroner, står det i årsrapporten.Totalt fikk Lund en fastlønn på 6,8 millioner kroner i 2008. Samlet med bonuser og andre godtgjørelser ble den totale lønnen på 10,1 millioner kroner.Lønnen til Lund steg dermed med mer enn statsministerens i et år hvor oljeprisen først steg til nye høyder, før den falt kraftig tilbake, skriver NA24. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv