Her øker sykefraværet mest

- Dette kan ha en sammenheng med den usikkerheten som nå er i arbeidsmarkedet, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Arbeidsliv

Det totale sykefraværet økte svakt og var syv prosent i fjerde kvartal 2008, en økning på 1,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2007.Sykefraværet øker mest blant menn og innen bygg og anlegg, går det frem av en melding fra NAV.- Sykefraværet øker mest i konjukturutsatte næringer som er rammet av finanskrisen. Det kan ha en sammenheng med den usikkerheten som nå er i arbeidsmarkedet, og som i stor grad rammer menn fordi de er sysselsatte i konjunkturutsatte næringer, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie, ifølge meldingen.Det er det legemeldte sykefraværet som øker mest, mens det egenmeldte har holdt seg stabilt på 1,1 prosent. Det legemeldte sykefraværet var i fjerde kvartal på 6,0 prosent, en økning på 1,7 prosent.(Heretter omtales kun det legemeldte sykefraværet.)Øker blant menn - nedgang blant kvinnerI fjerde kvartal 2008 var økningen for menn på 3,8 prosent sammenlignet med samme tid året før, mens sykefraværet for kvinner har gått ned med 0,1 prosent. Det er spesielt blant menn i aldersgruppene mellom 29 og 49 år hvor sykefraværet øker mest.Størst økning i bygg og anleggStørst økning finner vi i bygg og anlegg hvor fraværet har gått opp med 7,8 prosent. I hotell- og restaurantvirksomhet, økte fraværet med 6,7 prosent, i transport og kommunikasjon var økningen på 5,5 prosent og i varehandel økte det med 5,3 prosent.Det er fremdeles helse og sosiale tjenester som har det høyeste sykefraværet med 8,2 prosent, fulgt av hotell- og restaurantvirksomhet med 6,9 prosent og transport og kommunikasjon med 6,4 prosent.Størst økning i privat sektorDeler vi opp sykefraværet på sektor, ser vi at den største delen av økningen i sykefraværet kom i privat sektor, hvor det økte med 3,4 prosent. I statlige sektor sank sykefraværet med 1,6 prosent, mens det var relativt stabilt i kommunal og fylkeskommunal forvaltning.Kommunal forvaltning har fremdeles det høyeste sykefraværet med 7,7 prosent fulgt av fylkeskommunal sektor med 5,7 prosent, privat sektor med 5,6 prosent og statlig forvaltning med 5,5 prosent.Kraftig nedgang i FinnmarkI Finnmark sank sykefraværet kraftig med 8,1 prosent. Deretter følger Hedmark og Nordland hvor sykefraværet sank med henholdsvis 2,3 prosent og 2,1 prosent. Aust-Agder har den største økningen med 10 prosent, fulgt av Rogaland med 6,5 prosent og Sør-Trøndelag med 6,4 prosent.Til tross for den kraftige nedgangen i sykefraværet, har Finnmark fremdeles det høyeste sykefraværet med 7,4 prosent, tett fulgt av Troms med 7,3 prosent.Psykiske lidelser øker fortsattDet blir stadig flere sykemeldte med psykiske lidelser. I fjerde kvartal 2008 var bakgrunnen for 1 av 5 legemeldte fraværsdager på arbeid psykisk lidelse. Fra fjerde kvartal 2007 økte andelen tilfeller med psykiske lidelser fra 13 prosent til 13,7 prosent. Det økte mest for menn hvor andelen tilfeller med psykisk lidelse økte fra 11,3 til 12,3 prosent.

Nyheter
Næringsliv