Hvem gjør den beste lederjobben?

Er det alltid slik at de utadvendte gjør den beste lederjobben og lykkes best?

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Ekstrovert (utadvendt) adferd favoriseres i dagens samfunn, ifølge Headhunter og daglig Leder Heidi J. Gaupset i Karrieresenteret. Hun mener det godtas at introverte (innadvendt) i mange tilfeller blir "tvunget" inn i ekstrovert adferd.Hvorfor er det så akseptabelt å forskjellsbehandle personer etter personlighetstype?- Det er selvsagt naturlig at det skjer slik samfunnet er lagt opp til ekstrovert adferd, men det skulle gjerne vært mer bevissthet og kritisk blikk på dette, sier Gaupset til HegnarOnline.I rekrutteringsbransjen kan man ifølge headhunteren nesten alltid se i stillingsannonser at det søkes etter utadvendte/ekstroverte personer og ledere, direkte eller indirekte.- Og det er for så vidt i orden hvis det er et bevisst valg bak det, sier hun.- Dessverre er mitt inntrykk at man ikke nødvendigvis har tenkt så nøye gjennom det, fordi det automatisk forventes og favoriseres av mennesker rundt oss. Jeg er ganske sikker på at enkelte kanskje ville valgt mindre ekstroverte typer i enkelte tilfeller. Er det alltid slik at de ekstroverte gjør den beste lederjobben og kan lykkes best? Selvsagt er dette avhengig av type stilling, hvor ekstrovert egenskap kan være en nødvendig egenskap i noen tilfeller. Men det kan også være at introvert egenskap kan være nødvendig og fordelaktig i noen tilfeller, men det ser en nærmest aldri etterspurt.På den annen side er det ifølge Gaupset ikke så underlig at vi tenderer til å favorisere ekstroverte mennesker, fordi vi lærer fra barnsben av at dette er en "vellykket" og ønsket atferd.- Vi husker kanskje alle presset om å snakke høyt til forsamlinger, stå frem osv. Og for enkelte, var dette kanskje ikke så naturlig. Men gjennom dette - "lærte" vi oss at det er best å være ekstrovert, og vi har kanskje siden akseptert denne favoriseringen og fokus.Hun har ikke funnet noen forskning som eksempelvis bekrefter at introverte ledere er mer mislykket enn ekstroverte ledere. Og heller ikke noe som bekrefter at gode ledere er ekstroverte. Snarere tvert i mot. Et eksempel er undersøkelsen av noen av verdens beste bedrifter i "Good to Great" med Jim Collins.- Beskrivelsen av disse lederne minner lite om ekstroverte og såkalte karismatiske ledere, heller tvert i mot. De kan minne mer om introverte typer, uten at det er nevnt direkte.- Jeg sier ikke at ekstroverte ikke er gode ledere, men jeg mener at introverte kan være vel så gode, sier hun, og påpeker at introverte har egenskaper som også er nødvendige for bedriften.- Vi må være mer bevisste på slike valg, og ikke la oss fullstendig styre av forutinntatthet og antatte "selvfølger", avslutter headhunteren til HegnarOnline.

Nyheter
Næringsliv