Hvis du studerer her så får du raskest jobb

Det er ikke bare hvilket studium du tar som påvirker hvor raskt du får deg relevant jobb, men også hvor du studerer.

Studenter på Blindern - Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Sjansen for å få en relevant jobb er større med eksamen fra universitetene i Oslo og Bergen enn fra de andre universitetene, skriver Teknisk Ukeblad. Minst sjanse er det med eksamen fra NTNU i Trondheim, ifølge viser en rapport fra Nifu Step.Det er forskerne Clara Åse Arnesen og Erica Waagene som ut fra Kandidatundersøkelsen 2007 har beregnet sannsynligheten for å få en relevant heltidsjobb når du har bachelorgrad fra universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.- Høyest er sannsynligheten for kandidater fra universitetene i Oslo og Bergen. Vi finner ingen statistisk holdbar forskjell mellom kandidater fra de to sistnevnte universitetene, sier Arnesen.Forskjellene mellom universitetene blir enda større når forskerne ser på sjansen for å ha både relevant heltids- og deltidsjobb. Totalt sett viser tallene at eksamener fra Blindern er mer karrierefremmende enn eksamener fra de andre universitetene. (©NTB)

Nyheter
Personlig økonomi