- Like ille som lav lønn

Folk med dårlig inntekt har oftere dårlige levekår. Men ustabil inntekt kan være like ille.

Arbeidsliv

Svinginger i inntekt er mer kritisk for levekårsfattigdom enn stabilt lave inntekter. Manglende forutsigbarhet gir dårlig vern mot levekårsproblemer, fordi det er vanskelig å avpasse forbruket etter inntekten, skriver Statistisk sentralbyrå.Unge personer bosatt i Oslo, sosialhjelpmottakere, leietakere og innvandrere fra Asia, Afrika og europeiske land utenfor EU sliter med inntektsfattigdom. Dette øker faren for levekårsproblemer som dårlig boligstandard og mangel på goder.Ifølge rapporten «Fattigdom. En levekårstilnærming» er det de samme gruppene som blir utsatt for problemer knytt til uforutsigbare inntekter. (©NTB)

Nyheter
Personlig økonomi