Lover økt kjøpekraft også i år

Finanskrisen kaster lange skygger over lønnsoppgjøret i privat sektor. Men også i år vil arbeidstagerne få mer å rutte med (oppdatert).

LO-leder Roar Flåthen i samtale med LO-økonom Stein Reegård (t.h.) - Foto: Scanpix
Arbeidsliv

- Vi har et overheng på 1,8 prosent og en inflasjon som nærmer seg samme nivå. Det innebærer at kjøpekraften vil bli videreført selv uten lønnstillegg, sier NHO-direktør Finn Bergesen jr. til NTB.Fredag fikk han overlevert LOs krav til årets mellomoppgjør: Økt kjøpekraft, særskilte tillegg til lavtlønte og større innsats for likelønn mellom menn og kvinner.Også YS la fredag fram sine krav for NHO. På vegne av 20.000 medlemmer krever arbeidstagerorganisasjonen et krafttak for lavlønnsgrupper og for arbeidstagere uten lokal forhandlingsrett.Permitteringene haglerÅrets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør som forhandles sentralt og hvor det kun skal forhandles om lønn. Men det kan i utgangspunktet være krevende nok, i en tid der permitteringsvarslene kommer tett som hagl.- Situasjonen er veldig alvorlig. Det er vanskelig å spå om framtiden, men signalene vi får, er alle negative. Vi må belage oss på en betydelig høyere arbeidsledighet og flere konkurser i tiden som kommer. Det er viktig å ha med seg inn i lønnsoppgjøret, sier Bergesen.LO-leder Roar Flåthen er enig i at finanskrisen danner et spesielt bakteppe for lønnsoppgjøret. Men han hadde absolutt ikke lagt igjen kravlista på gangen da han møtte Bergesen i NHO-bygget på Majorstua i Oslo fredag.- Vi vil ha et fornuftig oppgjør som tar hensyn til den økonomiske situasjonen og sysselsettingsbildet, men vi har ikke lagt opp til noe nulloppgjør og det skal bli en kjøpekraftøkning også i år, sier han til NTB.Tror på enighetDet er i offentlig sektor de store slagene forventes å stå i årets lønnsoppgjør. Der skal spørsmål om avtalefestet pensjon og offentlig tjenestepensjon behandles. I privat sektor er det kroner og øre som diskuteres, og partene har tro på at de vil finne fram til en løsning innen påske.- Vi har klart å komme til enighet uten Riksmeklingsmannens mellomkomst de to siste årene, og det burde ligge til rette for at vi klarer dette også i år, sier Bergesen.Ifølge VG er én krone mer i timen hva folk flest kan vente seg i årets lønnsoppgjør i privat sektor. Fellesforbundets leder Arve Bakke uttalte til avisen tidligere denne måneden, at hensynet til konkurranseutsatt industri teller mer enn fete lønnstillegg akkurat nå.LO-leder Roar Flåthen kaller kronetillegget ren spekulasjon, og vil ikke si hva medlemmene hans kan forvente av økte tallstørrelser på lønnsslippene.- Nei, det er for tidlig å si. Først må vi forhandle ferdig, sier han.Også YS la fredag fram sine krav for NHO. På vegne av 20.000 medlemmer krever arbeidstakerorganisasjonen et krafttak for lavlønnsgrupper og for arbeidstakere uten lokal forhandlingsrett. (©NTB)Partene har håp om å bli enige før påske. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv