Mer boss, mindre buddy

Syns du lederen din kan bli vel sjefete? Sorry, det må du kanskje bare leve med.

Arbeidsliv

For norske ledere kan nemlig bli mer sjefete enn de er i dag, hevder forfatterne Lisa Wade og Katherine Johnston. De har skrevet boken «Boss eller buddy. Balansegang for dagens ledere». Begge har lang erfaring som konsulenter innen leder- og organisasjonsutvikling.- Undersøkelser viser at nordmenn gjerne vil ha tydeligere ledere som tar beslutninger og skjærer gjennom. Generelt kan norske ledere med fordel bli mer leder med stor L enn de er. Vi mener det å være boss, eller sjef, har mye positivt ved seg. Men en god leder må også kunne være buddy, eller kompis, når det trengs, sier Wade.Klarer lederen din å kombinere det å være sjef og kompis på en balansert måte, har han eller hun skjønt mye av hva lederrollen dreier seg om, mener forfatterne. Som kompis forløser sjefen mulighetene i deg, og som boss skjærer han eller hun gjennom.Men å være kompissjef handler ikke primært om å ta en øl med medarbeiderne etter jobb.

Nyheter
Personlig økonomi