Ny finansdirektør i Veidekke

Jørgen Wiese Porsmyr blir ny finansdirektør i Veidekke ASA.

Finansdirektør i Veidekke, Jørgen Wiese Porsmyr - Foto: Selskapet
Arbeidsliv

Med virkning fra 1. april 2009 gjøres det noen organisasjonsmessige endringer i Veidekkes konsernledelse, går det frem av en melding.Jørgen Wiese Porsmyr overtar ansvaret som konsernets finansdirektør etter Arne Giske.Han er 37 år og har vært ansatt i Veidekke siden 1995. Porsmyr har fra før konsernansvaret for områdene økonomi og strategi.Giske, som per i dag er ansvarlig for Veidekke Eiendom AS i Norge, og som også har innehatt stillingen som finansdirektør, overtar fra samme tid ansvaret for Veidekkes samlede virksomhet innen eiendomsutvikling Skandinavia.Utover dette gjøres det ytterligere noen tilpasninger av rapporteringsveier innen de ulike operasjonelle områder for å sikre et bredere ledelsesengasjement og samtidig et sterkere fokus med tanke på de utfordringer et strammere marked gir, heter det i meldingen.

Nyheter
Børs