Ny sjef i Scandinavian Property

Styremedlem Morten Grongstad overtar som ny administrerende direktør i Scandinavian Property.

Foto: iStockphoto
Arbeidsliv

Morten Grongstad vil fra og med 17. mars 2009 overta etter Kaare Frydenberg som administrerende direktør i Scandinavian Property Development ASA (SPDE), går det frem av en melding.Frydenberg har vært innleid som administrerende direktør i SPDE siden 1. september 2008. Han har hatt en viktig rolle i en periode med en vanskelig markedssituasjon. Styret er veldig godt fornøyd med den jobben Frydenberg har gjort i SPDE og han vil assistere SPDE framover for å sikre en mest mulig smertefri overgang i forbindelse med skifte av administrerende direktør, heter det i meldingen.- SPDE vil fortsatt møte store utfordringer og styret er godt fornøyd med at styremedlem Morten Grongstad går inn som ny administrerende direktør. Grongstad vil tilføre eiendomskompetanse og kontinuitet til SPDE. Styret er sikre på at han vil lede selskapet gjennom disse utfordrende tider og ser fram til å samarbeide videre med ham, sier styreleder i SPDE Jan Petter Storetvedt.Grongstad er administrerende direktør i Orkla Eiendom AS. Han forlater den posisjonen for å overta som administrerende direktør i SPDE. Grongstad forlater også styrevervet i selskapet med umiddelbar virkning.Han har tidligere arbeidet som konsulent i McKinsey & Company og har hatt ulike lederstillinger innen Microsoft og Orkla.

Nyheter
Børs