- Regjeringen glemmer barna

- 40.000 barn står uten et fullverdig barnehagetilbud, sier leder Helga Hjetland i Utdanningsforbundet.

Foto: Marine Harvest
Arbeidsliv

Jaget for å nå full barnehagedekning har gått ut over tilbudet til barna, mener KrF. Partiet er spesielt bekymret for mangelen på førskolelærere.- Dette er regjeringens ansvar, og statsråden må ta det store underskuddet på førskolelærere inn over seg og rette opp i dette snarest, sier May-Helen Molvær Grimstad (KrF).Grimstad som leder Stortingets familie- og kulturkomité, mener regjeringen må iverksette strakstiltak for å øke antallet førskolelærere og etterlyser en kvalitetsreform for barnehagesektoren.- Bedre lønns- og arbeidsvilkår vil gjøre det mer attraktivt å jobbe som førskolelærer. Det må komme en likelønnspott allerede i vårens lønnsoppgjør, sier hun.Manko på 4.400Tall fra kommunenes innrapporteringssystem Kostra viser at 4.400 pedagogiske ledere i norske kommunale og private barnehager manglet førskolelærerutdanning i 2008. Det er en økning på drøyt 5 prosent fra året før.- Regjeringen har sagt i Soria Moria-erklæringen at den vil øke andelen førskolelærere i barnehagen. Likevel står rundt 40.000 barn uten et fullverdig barnehagetilbud, sier leder Helga Hjetland i Utdanningsforbundet.Hun mener barnehager uten førskolelærere ikke kan kalles barnehager.- Det er mer et «offentlig barnetilsyn» som ikke kan gi den gode kvaliteten barn og foreldre har krav på, sier Hjetland.Hun viser til at det finnes om lag 20.000 førskolelærere i Norge, som ikke jobber i barnehage.- Noen av dem kunne vi fått tilbake til barnehagen om det ble lagt til rette for det. Den store barnehagesatsingen har vært helt nødvendig, men det er ikke nok å bygge, vi må også bemanne, sier hun.- Blir bedreKunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) viser til at prosentandelen styrere og pedagogiske ledere uten førskolelærerutdanning har gått ned, selv om antallet øker.- Mange hadde spådd at mangelen på førskolelærere ville fortsette å gå opp. Men antallet studieplasser på førskolelærerutdanningen er økt ganske kraftig, med nesten 500 plasser bare i Oslo. I absolutte tall ser vi at det er blitt mange flere i 2008 enn i 2007. Vi ser konturene av at vi neste år skal greie å ta igjen mye av gapet, sa statsråden til Dagsavisen tidligere denne uken.Fra 1. august i år har alle barn som fyller ett år innen 30. august, lovfestet rett til barnehageplass. Ifølge Statistisk sentralbyrå fikk 12.400 nye barn plass i barnehage fra 2007 til 2008. Dekningsgraden på landsbasis var i fjor på 87,2 prosent for barn mellom ett og fem år. (©NTB)

Nyheter
Politikk