Så mye tjente vi

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser ny lønnsstatistikk.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

I overkant av 2,9 millioner personer mottok nesten 883 milliarder kroner i kontantlønn fra arbeidsgiver, viser foreløpige tall for 2008 fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er en økning i utbetalingene på 9,4 prosent fra året før.Gjennomsnittlig kontantlønn i 2008 var 302 000 kroner, noe som er en økning på 7,1 prosent i forhold til 2007.Flere får utbetalt dagpengerIfølge SSB var det litt over 100 000 personer som fikk utbetalt dagpenger fra folketrygden i 2008. Dette er nesten 6 000 flere personer enn i 2007. Samlet utbetaling i 2008 utgjorde 4,3 milliarder kroner, en nedgang på 1 prosent fra 2007.

Nyheter
Næringsliv