Stadig nærmere 11 måneders studiestøtte

Denne helgen har utvidelse av studiestøtten til å dekke 11 måneder rykket enda nærmere, ettersom både SV og Høyre går inn for å prioritere det i sine programmer.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

I Høyres programutkast, som ble lagt frem fredag, slås det fast at partiet vil utvide studiestøtten til å dekke 11 måneder i året, går det frem av en pressemelding.SV har også programfestet 11 måneders studiestøtte, og vedtar i helgen at partiet vil prioritere denne kampen høyt i regjeringsforhandlinger til høsten.- Det er gledelig at stadig flere partier ser behovet for å utvide dagens studiestøtte. Vi tror mange studenter vil være opptatt av dette når de til høsten skal avgi sin stemme, sier Øistein Svelle og Ingvild Reymert, ledere i henholdsvis Studentenes Landsforbund (StL) og Norsk Studentunion (NSU).Studiestøtten dekker i dag 10 måneder, og studentene får sin siste utbetaling 15. mai. Stadig flere har eksamen langt ute i juni, og får da gjerne ikke begynt for alvor med sommerjobben før i juli. Det gjør at det for mange studenter blir lenge å vente fra siste utbetaling fra Lånekassen til lønningen fra sommerjobben begynner å tikke inn.Ved innledningen til Landsmøtesesongen ser det foreløpig ut til at SV, KrF, SP og H går inn for 11 måneders studiestøtte. I tillegg foregår det interne diskusjoner i de andre partiene om hvorvidt de skal støtte forslaget. De to studentlederne varsler at de vil følge diskusjonene tett, og sørge for at studentene til høsten får med seg hva de forskjellige partiene vil love.- Vi håper at også Arbeiderpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet vil programfeste 11 måneders studiestøtte på sine landsmøter, sier Reymert og Svelle.Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion lanserte i 2007 kravet om 11 måneders studiestøtte, og har siden prioritert kravet høyt i sine statsbudsjettinnspill. Kravet om 11 måneders studiestøtte er et av studentorganisasjonenes hovedkrav til partiene i forkant av høstens valgkamp. Lånekassen har beregnet at forslaget vil koste om lag 500 millioner kroner årlig.

Nyheter
Politikk