Vil senke kravet for dagpenger

Regjeringen vil senke kravet for utbetaling av dagpenger til 40 prosents permittering.

Statsminister Jens Stoltenberg - Foto: Scanpix
Arbeidsliv

I dag er kravet at arbeidstiden må bli redusert med 50 prosent før retten til dagpenger slår inn. Regjeringen foreslår å senke kravet til 40 prosent, tilsvarende to arbeidsdager på en uke, for å gjøre det lettere å gjennomføre såkalte rullerende permitteringer.I tillegg ønsker regjeringen å utvide avbruddsperioden ved permittering på grunn av jobbing, uten at det påløper nye lønnspliktdager og ventedager før dagpengeutbetaling, fra fire til seks uker, ifølge en pressemelding fra Statsministerens kontor.- Med disse endringene blir det enklere å fordele permitteringer, helt eller delvis, på flere arbeidstakere og over lengre tidsrom. Forslagene imøtekommer et sterkt ønske hos partene i arbeidslivet, sa statsminister Jens Stoltenberg under sitt besøk hos Eramet AS i Sauda tirsdag.Endringene gjør det lettere å fordele hele eller delvise permitteringer på flere personer over lengre perioder uten å bli belastet med kostnadene med nye lønnspliktdager.Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønsker å gjennomføre de foreslåtte endringene så snart som mulig, senest fra 1. juli. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv