Flere vil bli sykepleier

Søkertallet til sykepleierutdanningen har økt med 16 prosent fra i fjor.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Norsk Sykepleierforbund gleder seg over tallene fra Samordnet opptak som viser at søkertallet til sykepleierutdanningen har økt med 16 prosent fra i fjor.- Etter flere år med nedgang i søkertallet til sykepleierutdanningen, er det en glede å konstatere at søkertallet nå stiger. Vi tolker det dit hen at flere oppdager hvilket spennende og viktig yrke sykepleie er, og ser frem til motiverte studenter og kommende kolleger, sier forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund, ifølge en pressemelding.Også studentlederen i Norsk Sykepleierforbund, Tone Moan, er fornøyd med at sykepleierutdanningen er blant dem som i år har vist seg å øke mest i popularitet.- Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå, SSB, kan Norge om 20 år mangle så mange som 13.000 sykepleiere. Det betyr at de som utdanner seg som sykepleier i dag, vil ha en sikker jobb i fremtiden, sier hun.De er imidlertid begge enige om at utfordringen ikke er løst ved årets gode søkertall. For selv om antallet søkere øker, er antallet studieplasser det samme.- Det er ikke mulig å ta opp flere studenter på høyskolene uten at dette vil gå utover kvaliteten på undervisningen og praksisplassene. At flere søker om et begrenset antall plasser, betyr at prestisjen ved å utdanne seg som sykepleier nå øker, og at vi sloss om de beste hodene, sier Moan.Og at det er behov for økt status og god kompetanse i helse- og omsorgssektoren, er det ingen tvil om, mener Normann.- Situasjonen i helse- og omsorgssektoren er i dag og vil i årene fremover være preget av mangel på helsefaglig kompetanse. Situasjonen er alarmerende, og det må drastiske tiltak til for å beholde sykepleiere i jobb, rekruttere nye og å sikre spesialkompetanse som vi sårt trenger, sier hun.- Mangel på sykepleiere og spesialkompetanse vil bety at helse- og omsorgstjenesten her i landet ikke klarer å ivareta befolkningens behov. Dette vil få alvorlige konsekvenser og skape dårligere tilbud og økte lidelser for pasienter og pårørende.Normann mener regjeringen må ta tak i problemstillingen knyttet til ufrivillig deltid.- SSB har gjort bergninger som viser at det kunne skapes 6000 sykepleierstillinger dersom de som går ufrivillig deltid fikk tilbud om hel stilling. Utstrakt bruk av deltidsstillinger gjør at mange jobber for halv maskin mot sin vilje, sier Normann.- Det å få gjennomslag for likelønn ville også bli oppfattet som en viktig verdsetting av det yrket Norges befolkning rangeres høyest når de skal peke på det viktigste yrket. Undersøkelser viser at økt lønn fører til at man jobber mer - fordi man ser hvor mye man taper ved ikke å jobbe full tid.Normann og Moan har følgende appell til regjeringen:- Nå viser ungdommen vilje til å utdanne seg som sykepleier. Da må regjeringen vise evne til å gjøre arbeidsbetingelsene så gode at vi beholder dem i yrket.

Nyheter
Personlig økonomi