Fratrer etter eget ønske

Administrerende direktør Eldar Mathisen i SpareBank 1 Gruppen fratrer etter eget ønske.

Publisert 1. april 2009 kl. 13.12
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 16.00
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 129 ord
20. januar i år gikk det frem at administrerende direktør Eldar Mathisen i SpareBank 1 Gruppen har fått kreft.Nå har Mathisen inngått en avtale med styret i SpareBank 1 Gruppen om å fratre stillingen som administrerende direktør - med virkning fra 1. april 2009.Avtalen har sin bakgrunn i Mathisens sykefravær, og enighet om å stille styret fritt i forhold til fremtidig ledelse av selskapet.Ved fratredelsen fra stillingen som administrerende direktør tiltrer Mathisen samtidig stillingen som direktør og spesialrådgiver for styret i SpareBank 1 Gruppen.Styret engasjerte per 28. januar 2009 konserndirektør Kirsten Idebøen i stillingen som konstituert administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen. Hun fortsetter inntil videre i stillingen.Samtidig vil styret i SpareBank 1 Gruppen iverksette en prosess for ansettelse av ny og permanent administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen.