PSI Group styrker konsernledelsen

Per Haagensen fra Tomra hentes inn som ny leder for Retail Solutions.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

PSI Group ASA styrker konsernledelsen, går det frem av en melding. Per Haagensen fra Tomra hentes inn som ny leder for Retail Solutions, det største av PSI Groups tre virksomhetsområder målt i omsetning.Haagensen er 50 år og utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. De siste 11 årene har han vært administrerende direktør i Tomra Butikksystemer AS - noe som sikrer god kunnskap om teknologiløsninger for dagligvare- og detaljhandelen. Han vil tiltre stillingen 1. februar 2010.Virksomhetsområdet Retail Solutions ledes i dag av Jørgen Waaler i Norge og Göran Ohls i Sverige. Etter 12 år som leder av PSI Antonson - og med betydelig verdiskapning etter PSI Groups overtakelse av selskapet i 2004 - vil Ohls gå av med pensjon i 2009.- Vi er særdeles glade for å få Per Haagensen om bord. Med dette styrkes toppledelsen i PSI Group, samtidig som Retail Solutions får en erfaren leder og kunnskapsrik bransjemann. I tillegg ser vi store muligheter ved å samle den tradisjonelle PSI-virksomheten i Norge og Sverige under én ledelse på tvers av landegrensene, sier Waaler.

Nyheter
Børs