Vi gjør mye for ikke å miste jobben

- Vi vet at jobben betyr svært mye for folk, sier Fellesforbundets leder Arve Bakke.

Arbeidsliv

En undersøkelse Visendi har gjort for DN.no. viser at seks av ti nordmenn er villige til å gå ned i lønn, jobbe mindre eller gjøre begge deler for å hindre bemanningskutt.Ifølge nettstedet sier 7,5 prosent at de vil gå med på lønnskutt, men fortsette med normal arbeidstid. 28,7 prosent ville sagt ja til redusert arbeidstid, og 21,6 prosent er villige til begge deler.Funnene er ifølge Fellesforbundets leder Arve Bakke ikke oppsiktsvekkende.- Vi vet at jobben betyr svært mye for folk, og at det derfor er bedre å få en reduksjon av arbeid og lønn enn å gå over på trygd når det ikke er snakk om varige endringer, sier han til DN.no.

Nyheter
Næringsliv