I tillegg til 1.950 kroner i tillegg fra 1. mai, kommer ytterligere 1.950 kroner for alle som tjener under gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse utgjør 43 prosent av alle regulativlønte, de fleste kvinner.Tidligere har Finansforbundet, som er den største arbeidstakerorganisasjonen innen finansnæringen, blitt enige med FA om en avtale. (©NTB)