Handelshøyskolen BI uteksaminerer om kort tid det første avgangskullet innenfor entreprenørskap - både på bachelor- og masternivå. I den anledning inviterte BI ved Linjeforeningen Entreprenørskap 20. mai til arrangementet " Gode ideèr satt i system - sammen skal vi skape fremtiden".- Det er nettopp i krisetider det skapes åpninger for nye bedrifter, forretningsmodeller og produkter. Kriser kan være gode tider for entreprenører og innovatører, fordi det trengs personer som har kompetanse og mot til å gå opp nye veier. Men også under mer normale tider øker behovet for nyskapning. Stadig flere virksomheter må bygge sine konkurransefortrinn på evnen til å være først ute, uttaler rektor Tom Colbjørnsen i anledning av arrangementet, ifølge en melding.Han ser ingen motsetningsforhold til det å være innovatør og skolert.- Fordelen med utdanningen er at de lærer noe om det systemet de skal inn i. De kommende gründerne får innblikk i helheten som kan gi dem en god start og bedre forutsetninger for å lykkes, avslutter han.Rundt 130 personer fra næringslivet, studenter og BI-ansatte var påmeldt til arrangementet. I tillegg til disse studentpresentasjonene hadde Linjeforeningen Entreprenørskap fått Johan H. Andresen, Jr., fra Ferd som et aktuelt trekkplaster.Andresen satser for tiden stort på samfunnsansvarlige gründere og investeringer, og holdt et spennende foredrag om sosialt entreprenørskap.